Garantijas

Garantijas saistību izpildi nodrošina SIA Correct ar visu savu mantu un 20000 EUR pamatkapitālu.

Produkcijas kvalitātes garantija.

EPSORIN tiek nodrošināta dubulta kvalitātes kontrole:

Katra produkcijas partija tiek pārbaudīta uz veselībai kaitīgu piemaisījumu (smago metālu u.t.l.) saturu.

Atkārtota produkcijas kvalitātes kontrole tiek veikta, ražošanas procesa laikā.
Ražošanas līnija un tehnoloģiskais process tiek kontrolēts gan no SIA Correct,
gan Pārtikas Veterinārā dienesta puses.

Sargieties no viltojumiem!

Par kvalitatīvu un oriģinālu produktu liecina CORRECT health hologrāfiskā drošības uzlīme uz katra produkta iepakojuma.

Uz oriģinālās uzlīmes attēlots mūsu logotips “C” burta veidā ar hologrāfiskiem uzrakstiem “original” fonā.

Uzmanību!
Nelietojiet produktu, ja drošības uzlīme ir bojāta!

Personas datu aizsardzība

SIA CORRECT veic visas darbības, lai maksimāli nodrošinātu lapas drošu pārlūkošanu un aizsargātu ikviena lietotāja datus.

Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, www.epsorin.com tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Turpinot lietot www.epsorin.com lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
– nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
– pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti jūsu lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
– iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.; 

 

Saistību atruna

Produkta iegādi internetā nosaka LR 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. Preces atgriešanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa tiek atdota pircējam pilnā apmērā. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā un kvalitātē, kādā to piegādājis pārdevējs, ieskaitot visas preces sastāvdaļas. Uzņēmumam ir tiesības ieturēt kompensāciju par piegādes izdevumiem, bet ne vairāk kā EUR 5.- par katru produkta vienību.

Ja ir bojāta hologrāfiskā uzlīme, produkts tiek uzskatīts par izlietotu, un atpakaļ netiek pieņemts.

Ja saņemts bojāts vai nekvalitatīvs produkts, uzņēmums nodrošina tā bezmaksas nomaiņu.