Distances līgums

Distances līgums

SIA CORRECT (reģ.Nr.40003739106), Jelgavas iela 74, Rīga, kā pārdevējs no vienas puses, un klients, kas veic pirkuma noformēšanu interneta vietnē www.epsorin.com interneta veikalā, kā pircējs no otras puses, noslēdz šo Distances līgumu (turpmāk – līgums) par pircēja izvēlēto interneta veikala produktu iegādi, piegādi, tās atgriešanas tiesībām un kārtību, kā arī abu pušu tiesībām un pienākumiem.

Pirkuma noformēšana

Pēc pasūtījuma apstiprināšanas pircējam uz norādīto e-pasta adresi pārdevējs nosūta priekšapmaksas rēķinu par veikto pasūtījumu.

Gadījumā, ja pircējs nesaņem uz norādīto e-pasta adresi no pārdevēja apliecinājumu par veikto pirkuma pieteikumu, tad pircējam obligāti nepieciešams par to informēt pārdevēju, izmantojot kontaktinformācijā norādītos saziņas līdzekļus.

Pircējam ir tiesības pieprasīt izmaiņas rēķinā, ja vēlas mainīt vai atcelt savu pasūtījumu. Viņam ir tiesības pieprasīt arī lielāku atlaidi, ja šādu atlaidi paredz viņa klienta statuss vai spēkā esošie speciālie piedāvājumi.

Ja pircējs pirms pasūtījuma nosūtīšanas konstatē, ka pārdevējam sniegtajā informācijā ir ieviesušās kļūdas, nepieciešams sazinieties ar pārdevēju pa telefonu 22300061 vai e-pastu: sales@epsorin.com

Produktu cenas, piegādes izmaksas un to apmaksas kārtība

Pārdevējs produktu cenas ir norādījis kopā ar pievienotās vērtības nodokli.

Produkta cenā ir iekļauta bezmaksas piegāde Omniva pakomātos. Piegādes cena ārpus Latvijas robežām EUR 5.00, Piegāde Latvijas robežās ar Omniva kurjeru EUR 4. Piegēdes cenas norādītas par vienu piegādes reizi, neatkarīgi no pasūtījuma lieluma.

Samaksu par pasūtījumu pircējam jāveic uz rēķinā norādīto pārdevēja norēķinu kontu tikai pēc rēķina saņemšanas. Pēc pircēja izvēles par pirkumu iespējams samaksāt:
1.priekšapmaksā:
a.  ar bankas pārskaitījumu;
b. ar bankas maksājumu karti;
c. ar PayPal
2. Maksājot preci saņemot:
a. ar bankas karti Omniva kurjeram
b. ar bankas karti vai skaidrā naudā Latvijas pastam.

Pasūtījuma izpildes kārtība

Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīga no pircēja izvēlētā pirkuma piegādes veida:

1.Pēcapmaksas pasūijumi tiek nosūtīti uz pircēja norādīto adresi ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā no telefoniska apstiprinājuma saņemšanas no pircēja. Pircējam, pēcapmaksas pasūtījums ir jāapstiprina mutiski, kad saņems telefona zvanu no pārdevēja.

2.Priekšapmaksas pasūtījumi tiek nosūtīti ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā no apmaksas saņemšanas. Maksājums tiek uzskatīts par pirkuma apstiprinājumu no pircēja puses.

Pircēja tiesības

Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties piedāvātos produktus gan kā reģistrētam, gan kā nereģistrētam klientam.

Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātiem piegādes veidiem.

Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātos produktus 14 dienu laikā no to faktiskā saņemšanas brīža, nogādājot tos nesabojātā oriģinālajā iepakojumā un ar nesabojātu oriģinālo hologrāfisko uzlīmi uz SIA CORRECT noliktavas adresi: Dārznieku iela 42, Ķekava, LV-2123

Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, arī nepaskaidrojot atteikuma iemeslu. Pārdevējs patur tiesības atteikt tālāko sadarbību klientiem, kas bez iemesla paskaidrošanas ir attieikušies no pirkuma.

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam ir jāraksta brīvas formas atteikuma vēstule uz epastu: sales@epsorin.lv

Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies paša pircēja vainas rezultātā.

Ar produktu atgriešanu saistītos izdevumus sedz pircējs.

Ja pircējs no pasūtījuma atsakās produktu piegādes laikā, pircējs sedz arī piegādes izmaksas.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pircējs ir atvēris produkta iepakojumu, kuru veselības un/vai higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

Ja pircējs ir ievērojis visus ar produktu atgriešanu saistītos noteikumus, tad 5 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, pārdevējs atmaksā pircēja norādītajā bankas kontā produkta/-u vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas.

Pircēja pienākumi

Pircēja pienākums ir iepazīties ar Distances līgumu un citiem interneta vietnē www.epsorin.com izvietotajiem produktu lietošanas, pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas noteikumiem, uzņemoties atbildību par to ievērošanu.

 

Pircējam, reģistrējoties kā klientam un veicot pasūtījumu, ir pienākums sniegt visu pieprasīto informāciju, uzņemoties atbildību par sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no pusēm var rasties nepatiesu vai neprecīzu ziņu sniegšanas gadījumā.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Pircējam ir pienākums neveikt apzinātas darbības, kas tieši vai netieši ietekmē interneta vietnes www.epsorin.com izmantošanu, kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji pārpublicēt jebkuru informāciju.

Pārdevēja tiesības un pienākumi

Pārdevēja pienākums ražotāja brāķa gadījumā, piegādāt atkārtoti pircējam nepieciešamo produktu, sedzot atkārtotās piegādes izmaksas vai atmaksāt pircējam viņa samaksāto produkta cenu, piegādes izdevumus un tā atgriešanas izdevumus.

Pārdevēja pienākums ievērot norādītos pasūtījuma piegādes termiņus līdz tā nodošanai piegādes pakalpojuma veicējam.

Pārdevēja pienākums bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām, izņemot piegādes pakalpojuma un grāmatvedības uzskaites pakalpojuma veicējam. Detalizētāka informācija par pircēja sniegtās informācijas privātuma politiku norādīta privātuma sadaļā.

Pārdevēja pienākums sniegt pircējam korektu un patiesu informāciju par interneta vietnē www.epsorin.com izvietotajiem produktiem, to pieejamību, cenām un piegādi.

Pārdevēja pienākums sniegt informāciju par produktiem pēc ražotāja sniegtās specifikācijas, kas var mainīties atkarībā no preces ražotāja veiktajām izmaiņām.

Pārdevēja tiesības mainīt produktu cenas un to piedāvājumu bez saskaņošanas un brīdinājuma.

Pārdevēja tiesības neuzņemties atbildību par gadījumiem, kad pircēja pasūtījums netiek piegādāts pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šo līgumu. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.epsorin.com un tās attiecas uz pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu veikšanas.

Līguma termiņš

Līgums ir spēkā no pirkuma pasūtījuma apstiprināšanas brīža līdz 30.dienai pēc pirkuma pasūtījuma piegādes brīža.